Woningen slim verhuren

3 oktober 2017
Categorie: Opinie

Slimme corporaties die meer gebruik maken van de creativiteit van medewerkers zijn op den duur beter af. Medewerkers zijn in staat om de juiste keuzes te maken, ze kunnen stappen overslaan indien dit mogelijk is en extra stappen zetten als het noodzakelijk is.

Verhuizen shutterstock_534361690

Dienstverlening is geen fabrieksmatig productieproces

Alle activiteiten zijn onderling gerelateerd in een systeem en de klant is onderdeel van het proces!. Een systeem is een netwerk van variërende activiteiten en mensen die optimaal moeten samenwerken om het door de klant gewenste resultaat te bereiken. Moeilijk? Nee, eigenlijk niet. We stellen twee vragen: “Waartoe dient dit systeem? Wat wil de klant dat hiervan komt?” De uitkomst van deze vragen bepaalt het doel van het systeem. Dit doel geeft ‘het werk’ betekenis en waarde. Nu kan iedereen in het systeem meehelpen om het systeem te verbeteren richting perfectie.

Helpen met verhuizen

Een voorbeeld ter illustratie. Bij een woningcorporatie bestaat het kernproces uit het verhuren en beheren van woningen. Alle activiteiten, afdelingen en organisaties die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen vormen gezamenlijk het systeem. Wanneer we naar het gehele systeemplaatje kijken stelt een klant een eenvoudige vraag: “Kunt u me helpen verhuizen?” Dit is dus het systeemdoel. De werkzaamheden die helpen om dit doel te bereiken zijn waardevol, alle andere zijn verspilling.

Wat blijkt nu als we een onderzoek doen (CHECK) naar de huidige werkwijze? Het ‘helpen verhuizen’ is achter de schermen verdeeld over talloze functies, afdelingen en organisaties, die van elkaar niet weten wat ze aan het doen zijn en wanneer. Wanneer we vanuit dit perspectief kijken naar de wijze waarop medewerkers in het verhuis systeem het ‘werk’ doen, komen we tot een pijnlijke conclusie: 60 tot 70% van alle activiteiten die worden verricht voegen geen enkele waarde toe voor de klant.

Slim organiseren is complexiteit heel eenvoudig maken

banner_hard_werken

Wanneer we dit inzien wordt een complexe wereld ineens heel eenvoudig. We ‘knippen’ het proces niet langer op in losse activiteiten zonder enige samenhang. In plaats daarvan doen we 3 eenvoudige dingen:

1 Alle betrokken medewerkers en manager(s) stoppen met zaken die geen waarde toevoegen;

2  Ze werken 2x per week aan oplossingen van knelpunten om het geheel beter te maken;

3 Managers helpen medewerkers alleen dingen te doen waar klanten eigenlijk om vragen.

Dat kunnen ze wonderwel als managers hen helpen en faciliteren. De bonus: een organisatie kan meer werk doen met beter gemotiveerde medewerkers. Klanten zijn tevreden omdat ze zo snel mogelijk, juist worden geholpen. Kosten dalen en er blijft tijd over voor continu leren en verbeteren. Met de systeemaanpak helpt ServiceCompany corporaties en aannemers om het werk slim en slank te organiseren. De resultaten voor huurder, medewerkers, aannemer en corporaties spreken tot de verbeelding.

Meer weten? Lees de ervaring van onze klanten of neem contact op met ons via mail info@servicecompany.nl of bel 06-51541424. We vertellen u graag meer over onze aanpak en resultaten.

SC op Twitter