W. Edwards Deming

W. Edwards Deming

W. Edwards Deming is bekend van de PDCA cirkel (Plan-Do-Check-Act). Deze methode, die de basis vormt van o.a. het INK-model, is bedoeld om in organisaties een continu proces van verbetering op gang te brengen.

Deming staat zeer kritisch tegenover de traditionele werkwijze van management in organisaties. Hier volgen een aantal quotes:

“De meeste mensen veronderstellen dat onze manier van organiseren en de huidige management stijl altijd heeft bestaan, en een vaststaand gegeven is.

In wezen is het een moderne uitvinding –een gevangenis- gebaseerd op de manier waarop we over elkaar denken en met elkaar omgaan.”

Volgens Deming is het zinloos om te proberen structurele problemen op te lossen door harder te werken en beter je best doen. Dit leidt er hoogstens toe dat we een kuil graven die alsmaar dieper wordt. Met hard werken en je best doen zullen we ons niet uit een kuil graven. We hebben eerst een nieuw inzicht nodig om ons bewust te maken van de kuil waarin we ons bevinden. Vervolgens een nieuwe methode gebaseerd op ander managementdenken die ons helpt om niet langer volautomatisch in de kuil te stappen.

Zijn punt is duidelijk: als de huidige manier van organiseren en sturen een uitvinding is, kunnen we een beter alternatief bedenken. Het alternatief wat Deming voor ogen had was gebaseerd op kennis en begrip van organisaties als systemen.

“De huidige werkwijze van leidinggevenden is de grootste veroorzaker van verspilling in organisaties.

Sturen op kosten (management by numbers) veroorzaakt enorme verliezen waarvan de grootte niet kan worden overzien, noch gemeten.”

Zijn boek Out of the crisis is nog steeds hoogst actueel. Hierin beschrijft hij de 14 uitgangspunten voor nieuw management.

In de onderstaande PDF (Engels) kunt u de belangrijkste uitgangspunten terugvinden.


SC op Twitter