Systems Thinking, R. Ackoff

Systems Thinking, R. Ackoff

Russell Lincoln Ackoff (1919-2009) doceerde aan de Universiteit van Pensylvania en was een gerespecteerd consultant. Hij is een pionier op het gebied van proces optimalisatie, systeemdenken en management. En hij werd verkozen in de Harvard Business Review als één van ’s werelds meest invloedrijke management denkers. Samen met W. Edwards Deming is hij de grondlegger van het gedachtegoed waarin organisaties worden gezien als systemen.

Ackoff heeft een aantal boeken gepubliceerd die zeer de moeite waard zijn zoals:

Ackoff heeft zowel praktijk ervaring als onderzoek gedaan in organisaties. Hij zegt daarover het volgende:
“Geleidelijk aan hebben we steeds meer inzicht gekregen in een aantal belangrijke principes die de huidige managementpraktijk kenmerken. Deze principes, die ik management ‘F/laws’ heb genoemd, kunnen de basis vormen van nieuwe opvattingen over leiding geven. Naar mijn mening is deze nieuwe kijk op management minstens zo belangrijk als ontdekkingen gedaan door wetenschappers, economen of filosofen. Deze ontdekkingen zijn volgens mij toefjes op de cake. Deze management flaws zijn basisingrediënten van de cake.”

Business schools are high security prisons of the mind

Russell Ackoff was niet zo te spreken over de kwaliteit van Anglo-Amerikaanse management opleidingen. Omdat hij inziet dat de aansturing van systemen een geheel andere aanpak vergt dan de korte termijn aanpak van kwartaal cijfers, bonussen en share-holders value. Hij baseert zijn inzichten niet op ervaring of opinie maar op onderzoek naar de werking en eigenschappen van systemen. Een van de eigenschappen van systemen is het contra-intuïtieve gedrag ervan. Omdat onderdelen elkaar beïnvloeden is de uitkomst van een verandering niet lineair maar circulair. Hierdoor ontstaan opwaartse of neerwaartse spiralen die elkaar kunnen versterken. De contra-intuïtieve waarheden waar Ackoff aan refereert gaan diep in tegen onze dagelijkse overtuigingen en hebben verstrekkende gevolgen. Toch is er geen ander die ze zo bondig en humorvol beschrijft als Ackoff.

Als eerste kennismaking met dit fenomeen kunnen we u dit You Tube filmpje (Engels “Hoe kunnen we een nieuwe manier van denken aanleren?) van harte aanbevelen. Hierin legt hij uit wat het verschil is tussen analytisch- en systeem denken. Zijn pupil, collega en goede vriend Jamshid Gharajedaghi heeft veel van de ideeën van Ackoff uitgewerkt en vervolmaakt tijdens de samenwerking in het Institute for Interactive Management INTERACT. Indien u geïnteresseerd bent in de leidende principes achter systeemdenken kunnen we het standaardwerk ‘Systems Thinking: managing chaos and complexity’ van harte aanbevelen.


SC op Twitter