Samen een plan maken dat werkt

Samen een plan maken dat werkt

Schermafbeelding 2014-04-22 om 13.20.49Bij ServiceCompany start verandering niet met een plan, maar samen met betrokkenen onderzoeken we een paar klantvragen. Zo kijken we naar de manier waarop het werk nu werkt. We brengen de huidige werking van een systeem in beeld. Dit onderzoek (CHECK) levert management en teams bouwstenen op voor een vervolg in PLAN en DO. Toch is de eenvoudige logica van de systeemaanpak altijd ‘even wennen’ voor veel managers.

Ze zijn gewend dat veranderplannen voortkomen uit ‘het gezond verstand’ van experts. “Wij weten wat goed is voor u” is de essentie van deze command & control aanpak. Veranderaars hebben kosten-baten analyses, project-plannen, planning-schema ‘s en fasedocumenten om dit te ‘staven’. Projectdoelen worden geformuleerd, afhankelijkheden gedefinieerd, mijlpalen uitgezet, etc, etc. Kortom: start met een plan en ‘het werk’ van de veranderaar is het ‘planmatig managen’ van verandering.

We starten niet met een plan, we onderzoeken eerst hoe het werk nu ‘werkt’

Wij pakken het anders aan. Onderzoek in ‘CHECK’ betekent: starten met mensen die het werk doen en onderzoeken hoe het werk nu ‘werkt’ en waarom we het zo doen. Zo verzamelen we in zes weken kennis en begrip van het systeem. Managers en medewerkers ontdekken in CHECK dat ze ‘geen flauw benul hebben’ van de werkelijke systeemprestaties. Ze hebben nog nooit vanuit het perspectief van de klant met de ‘systeembril’ naar het werk gekeken.

Als we weten waarom verspilling ontstaat, kunnen we oplossingen bedenken die werken

De oplossingsrichting en de bereidheid om anders te werken ontstaat gaandeweg tijdens CHECK. En na CHECK volgt in PLAN een plan dat wel gaat werken omdat management en team weten wat wel en wat beslist niet werkt om werk beter te laten werken. De systeemaanpak maakt duidelijk dat het enige zinnige plan dat duurzaam zal werken draait om kennis en begrip van systemen. Het is heel eenvoudig: medewerkers en managers hebben kennis en begrip van systeemcondities nodig om verandering te doen slagen. Meer doen van hetzelfde zal de problemen immers niet oplossen! De bedoeling van PLAN is preciés dat en alléén dat. Klanten, medewerkers en managers die met de systeemaanpak werken zijn enthousiast over de resultaten.


SC op Twitter