Innoveren kun je leren

Innoveren kun je leren

Slimme organisaties doen inspanningen die helpen om beter te worden in het doen van de juiste dingen. In DO delen we onze kennis en leren we management en teams om met de principes van systeemdenken te werken aan een duurzame verbetering van dienstverlening. Stoppen met zaken die je niet hoeft te doen is de snelle route. Maar men moet ook inspanningen doen die pas na enige tijd resultaat opleveren. Innovatie is daar een voorbeeld van. Organisaties die willen excelleren zullen moeten leren hoe ze kunnen innoveren.

De systeemaanpak helpt om slim te innoveren

Vanmorgen heeft het verhuisteam van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken resultaten gepresenteerd van een verbeterproces dat een halfjaar geleden is begonnen. Het lange termijn doel van management en team: wij leveren excellente verhuisservice, de beste woning, zo snel mogelijk, tegen een aantrekkelijk prijs.

Naast een bespreking van verbeterprojecten die medewerkers zelf hebben opgezet, uitgevoerd en begeleid is dit moment ook gebruikt om het team te leren hoe ze in de toekomst nog beter kunnen innoveren. Uit de evaluatie komen 5 principes die helpen om de resultaten van nieuwe projecten te verbeteren:

  1. We starten een nieuw project als het oude volledig is afgerond. Projectleider stuurt niet op deadline maar op in beweging blijven en afronden;
  2. We ronden elk project af met een of meer presentaties zodat we alle collega ’s optimaal informeren en mensen ook de gelegenheid krijgen om aanvullende voorstellen te doen;
  3. We bepalen van te voren metingen die ons (tijdens en na het project) helpen de resultaten van ons werk zichtbaar te maken;
  4. We bundelen de tijd die we aan verbeterprojecten werken (beter 1 dagdeel dan 4 x 1 uur);
  5. Managers, medewerkers en experts werken samen in projectteams, de diepgang van de gekozen oplossing is beter en de kans dat een gezamenlijke inspanning slaagt is groter.

Tenslotte voor de liefhebber nog een video (8min) van Gary Hamel van de Management Innovation eXchange (The MIX) over de manier waarop directies het vermogen om te innoveren kunnen vergroten. Innoveren kun je leren. De systeemaanpak is een praktische methode die helpt om juist dit doel te bereiken.

Wilt u leren hoe teams beter kunnen innoveren met de systeemaanpak? Neem contact met ons op via onze website of via mobiel op 06 515 414 24


SC op Twitter