Dienend leiderschap

Dienend leiderschap

”Hoe krijgen we ze zover?” is de meest gestelde vraag van managers. Wanneer we uit onderzoek weten dat prestaties van organisaties voor 94 % worden bepaald door de inrichting van het systeem. Waarom zijn managers dan zo druk met de resterende 6 %, het commanderen en controleren van mensen?

Ben ik nou zo slim of ben jij zo dom?

boze baas shutterstock_96277769Traditionele managers geloven dat ze met één-op-één gesprekken over competenties en ‘functioneren’ het gedrag van medewerkers kunnen sturen. Ze hebben het verkeerd. Dat is niet alleen onze mening. Onderzoek van Herzberg e.a. toont aan dat managers medewerkers niet kunnen motiveren. Het is onmogelijk.

Wanneer managers leren om goed te kijken naar de manier waarop het werk nu ‘werkt’, zullen ze overal verspilling ontdekken in een systeem.

De belangrijkste oorzaak van verspilling in service organisaties zijn faalvragen. Dat is werk dat we nu nog vol-automatisch doen maar kunnen voorkomen door systeemcondities te veranderen.

Het is zinloos als mensen goed zijn in dingen die ze niet hoeven te doen

Zo worden bijvoorbeeld voorraden aangelegd (stapeltjes) omdat mensen werk niet afmaken. Werk dat niet in één keer goed is gedaan, wordt herbewerkt. Er vindt controle achteraf plaats, en controle achteraf veroorzaakt weer meer verspilling. Dubbel werk ontstaat wanneer systeempartners niet optimaal samenwerken. En soms ‘verdwijnt’ werk naar een andere afdeling, zonder dat duidelijk is welke waarde wordt toegevoegd en wanneer het werk wordt afgerond.

De zorg voor optimale systeemcondities waarbinnen medewerkers het werk goed kunnen doen is de taak van management. Wanneer managers gaan sturen op flow (in plaats van mensen en middelen) ontwikkelen zij zich tot leiders die dienen. Ze kunnen medewerkers helpen om de manier waarop het werk ‘werkt’ te verbeteren en gaan faciliteren in plaats van commanderen en controleren. Dienend leiderschap blijkt bijzonder effectief te zijn en wordt ook erg gewaardeerd door medewerkers :)


SC op Twitter