Veranderen kun je een ander niet laten doen

13 november 2017
Categorie: Theorie

Iedereen begrijpt dat je een grote inspanning moet leveren wanneer je een marathon wilt lopen onder de 2,5 uur. Iedereen begrijpt ook dat je deze prestatie niet door een ander kunt laten doen. Toch is de vraag die vaak wordt gesteld bij aanvang van een verandertraject: Wat gaat u doen? Mijn wedervraag is: “Wat wilt u bereiken in de komende 5 jaar en welke inspanning wilt u leveren?

Top-down werkt niet.

Deze paradoxale situatie ontstaat omdat opdrachtgevers denken dat veranderen gelijk staat aan VER “Als die afdeling, dat bedrijf, die opdrachtgever, de overheid …….” En gaat over ANDEREN “Als Jantje of Pietje maar anders zou gaan werken ….. Dan zou alles goed zijn”. Managers zeggen dat ze anders willen werken, maar bedoelen dat medewerkers anders moeten gaan werken. “Ik werk gewoon op de oude voet door en deze consultant zal jullie uitleggen wat jullie anders moeten gaan doen”. Conventioneel management leert ons dat verandering een project is. Managers geloven dat ze verandering kunnen kopen, uitbesteden aan externen en opleggen aan anderen. Deze manier van veranderen zal niet werken.

Ijsberg shutterstock_681819691

Probeer niet de vorm van een organisatie te veranderen …..

Een organisatie wordt vaak vergeleken met een ijsberg. En met een beetje duwen naar links en naar rechts verander je de koers van een ijsberg niet. Bij een ijsberg overtreft de kracht van stroom (constante op lange termijn) de kracht van wind (de variabele). Het grootste deel van de ijsberg is onzichtbaar en bevindt zich onder water. Zo ook bij organisaties. Als een interventie oppervlakkig is, ziet het resultaat er wellicht aan de buitenkant mooi uit maar er verandert in de praktijk (te) weinig.

Maar kies ervoor je denken over organiseren te veranderen.

Veel conventionele top-down (verander)-interventies van management en teams lijken misschien logisch maar blijken in de praktijk niet te werken. Door de onderstroom reageren organisaties anders op interventies dan we in eerste instantie vermoeden. Organisatie systemen werken contra-intuïtief en effecten van verandering kennen een vertraging. Organisatieverandering richting excellentie vraagt een continue inspanning van management en teams. Voorstellen voor verbetering worden genomen op basis van kennis en begrip van klantvragen. Lijnmanagers hebben de leiding en kunnen uiteraard wel worden ondersteund door experts.

Veranderen gaat van binnen naar buiten

Schermafbeelding 2014-04-22 om 13.20.49Werkelijke verandering: een nieuwe koers, vereist een compleet nieuwe manier van denken over organiseren. En interventies gericht op de onderstroom. Wanneer we prestaties van organisaties met succes willen verbeteren is daarom eerst grondige studie van het gehele systeem nodig. Eerst doen we CHECK zodat we begrijpen waaróm dingen mis gaan. Echte verandering in organisaties ontstaan wanneer managers en teams leren hoe het werk ‘werkt’.

Ook is het verstandig om vele kleine interventies te doen en te meten wat de gevolgen hiervan zijn. Daarom leren we teams in PLAN hoe ze kleine stapjes in de juiste richting kunnen zetten en testen wat er gebeurt. In DO gaan managers en teams zelf aan de slag om de nieuwe werkwijze te verankeren en perfect te maken. Door deze aanpak is verandering een geleidelijk proces van continu leren en verbeteren, dat draait om faciliteren. Verandering lijkt ‘spontaan’ te gebeuren als de omstandigheden juist zijn.

Verandering kun je niet kopen, wél faciliteren.

Het vermogen om te veranderen is een systeemeigenschap, een zogenaamde emergente eigenschap. In de meeste organisaties is dit vermogen uitermate klein omdat het werk nu voornamelijk gericht is op brandjes blussen en het beheersen en instandhouden van de huidige status quo. Excellente organisaties werken 20 % van de tijd aan leren en verbeteren. ServiceCompany hanteert een methode, de systeemaanpak, om management en teams te leren hoe ze zelf continu kunnen werken aan verandering. Deze aanpak is gebaseerd op Systeemdenken, Vanguard Method en Lean. Hiermee leren we managers een nieuwe manier van organiseren. Hierdoor bereiken organisaties tegen een fractie van de kosten een duurzaam en beter resultaat. Wilt u écht iets veranderen in uw organisatie? Neem contact met ons op, we spreken u graag.

SC op Twitter