Boek: Toyota Kata

13 oktober 2017
Categorie: Inspiratie

Mike Rother heeft met ‘Toyota Kata’ een boek geschreven over de manier waarop Toyota de werkwijze van continu verbeteren en leren organiseert. Dit boek, dat nu is vertaald in het Nederlands, geeft praktische richtlijnen voor het leiden en begeleiden van mensen die de kracht en creativiteit van het menselijk brein in organisaties effectief willen benutten.

shutterstock_308314901

De leer-routines zijn de essentie van het Toyota succes

Toyota Kata gaat over het aanleren van nieuwe routines gebaseerd op een andere manier van denken over organiseren.

Met de toepassing van de Toyota Kata kunt u handen en voeten geven aan een organisatiecultuur van continu onderzoeken en effectief leren en verbeteren. Want het blijkt dat het doorbreken van oude gewoontes en het aanleren van nieuwe routines niet alleen tot stand komt met het formuleren van een aantal goede voornemens. Daarvoor is onze verslaving aan symptoom-bestrijding en de fixatie op kosten en quick-wins veel te groot. Wat wel werkt is het systematisch oefenen in kleine stappen.

Een  goed voornemen brengt niets tot stand, elke dag oefenen wel

Toyota doet dat dagelijks in vaste routines: de Verbeter-Kata en de Coaching-Kata.

“Managers en leiders van Toyota onderwijzen hun mensen in de verbeter-kata door ze te begeleiden bij het maken van echte verbeteringen in echte processen. Deze aanpak lijkt sterk op het trainen in de sport, waar ‘training’ inhoudt dat sporters een daadwerkelijke handeling keer op keer uitvoeren onder observatie en begeleiding van een ervaren coach. De onderwijzers bij Toyota (managers en teamleiders) observeren hun studenten en werken met ze samen terwijl de studenten de gewone dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Natuurlijk is er bij Toyota ook een kata – zoals te verwachten valt- voor de manier waarop managers en leiders zoiets moeten aanpakken. Dit wordt de Coaching-Kata genoemd.” (Toyota Kata blz 181)

We kunnen veel leren van de manier waarop Toyota leert

Cover-TK-NL-210x300

Meesterschap is het doel van het beoefenen van elke routine. Of het nu gaat om voetballen, vioolspelen of organiseren. En er is een universele manier van het aanleren van routines of gedragspatronen.  Daarom weet elke medewerker van Toyota, ook het top management!, hoe perfect eruit ziet en werkt men dagelijks aan het bijslijpen van vaardigheden en het toewerken naar dit doel.

Toyota Kata is een toegankelijk geschreven en praktisch boek. Het vertelt welke routines Toyota gebruikt om dagelijks te leren en innoveren. Daarom raden wij bestudering en toepassing ervan van harte aan bij onze relaties. Bij ServiceCompany gebruiken we de Toyota Kata dagelijks in ons streven naar excellente service. Daarnaast passen we het toe in ons werk bij klanten. Het is een intrinsiek onderdeel van de systeemaanpak. Deze nieuwe werkwijze is gericht op continu onderzoeken, doeltoestand formuleren en vervolgens gericht oefenen, leren en verbeteren. Wij noemen dat CHECK-PLAN-DO en het is ons idee van slim en slank organiseren.

Als voormalig onderwijzer ben ik enthousiast over de inzichten die worden gepresenteerd in dit boek. Zelf heb ik ervaren dat ze me helpen om focus te houden temidden van verandering. Daarnaast leer ik beter van anderen en kan ik collega ’s en klanten beter helpen. Wilt u onderzoeken wat ServiceCompany en de systeemaanpak voor uw organisatie kunnen betekenen? Laat het me weten, ik neem graag contact op met u.

SC op Twitter