Praktijkcases

Een aantal van onze werkzaamheden hebben wij voor u verwerkt tot een praktijkcase. Zo kunt u lezen wat het praktische resultaat is van de systeemaanpak. Klik op één van de onderstaande praktijkcases om te lezen hoe wij onze opdrachtgevers hebben begeleid naar excellente dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten.


Mutatie onderhoud optimaliseren

Deze film geeft een beeld hoe ServiceCompany samen met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en ketenpartners werkt aan de duurzame verbetering van het onderhoud van mutatie woningen.

Lees verder

Rap Repareren

Woningcorporatie optimaliseert de afhandeling van reparatie-verzoeken door het ‘vrij’ maken van vaklieden. Vakmannen gebruiken de ‘hersens’ om samen met intake en planners een gezamenlijk doel te bereiken: het leveren van een optimaal reparatieverzoek aan huurders.

Lees verder

Slim verhuren

Woningcorporaties kunnen de resultaten van het verhuur-mutatie proces sterk verbeteren door een andere manier van werken.

Lees verder

Snel Schilderen

ServiceCompany heeft een vastgoedonderhoudsbedrijf geholpen het planmatig onderhoud voor woningcorporaties te verbeteren. Doel is de dienstverlening naar bewoners te optimaliseren en de kosten laten dalen.

Lees verder

Helpen betalen

Deze case beschrijft de verandering van denken die ontstaat bij een team huurincasso die in CHECK onderzoekt hoe het werk nu ‘werkt’. Dit leidt tot een spectaculaire omslag: van wegjagen naar helpen. Dit levert meer op voor klant, medewerker en maatschappij.

Lees verder

SC op Twitter