Harry Welch

“Probeer niet een organisatie te veranderen, maar kies ervoor je manier van denken over organiseren te veranderen”

ServiceCompany is in 2010 door mij opgericht nadat ik een intensieve studie had gedaan naar het werk van W. Edwards Deming en John Seddon. Ik was op zoek naar een nieuwe manier van organiseren omdat ik in mijn werk als begeleider van verandertrajecten telkens aanliep tegen de grenzen van het bestaande systeem.

Als landschapsarchitect weet ik dat een helikopterview en een lange termijnvisie nodig zijn om verandering in juiste banen te leiden. Een landschap ontwikkel je immers niet in een dag. Daarnaast heb ik als leraar van lastige pubers geleerd om de focus te leggen op het verbeteren van het goede. Je kunt mensen namelijk niet dwingen om iets te leren of te veranderen. Je kunt ze echter wel prikkelen om zichzelf en het team beter te maken. Als ondernemer zie ik telkens kans om zowel zakelijk als persoonlijk te groeien. Ik werk zowel als leidinggevende als op de werkvloer binnen de organisaties die ik begeleid en adviseer. Vandaar dat ik het zo leuk vind om met de systeemaanpak te werken aan het herstel van de verbinding tussen management, medewerker en klant.

In mijn vrije tijd ben ik actief tennisser en golfer. Ik zeil en wandel graag en ben elke dag te vinden in mijn tuin.

 

SC op Twitter