Theorie

Denken in systemen

Systeemdenken is een manier om de complexe werking van organisaties te visualiseren en begrijpen. We hebben lange tijd gedacht dat organisaties werken als mechanische systemen zoals een auto of een thermosstaat. In een mechanisch wereldbeeld lijkt alles heel simpel. Actie = reactie. De werkelijkheid in organisaties is minder eenvoudig.

Lees verder

Veranderen kun je een ander niet laten doen

Je kunt blijvende verandering niet kopen, uitbesteden of overlaten aan ‘externen’. Organisatieverandering richting excellentie vraagt een continue inspanning van management en teams. Voorstellen voor verbetering worden genomen op basis van kennis en begrip van de flow aan klantvragen.

Lees verder

Klanten snel en eenvoudig helpen

Het is uitermate bevredigend voor teams om klanten beter te helpen. Excellente service levert meer op én kost minder. Wanneer we workflows bestuderen zullen we wetmatigheden ontdekken. Er zijn drie typen workflow die we kunnen verbeteren: Transactie, Case en Project.

Lees verder

SC op Twitter