Schrijver: Harry Welch

Leiding geven aan verandering

Wanneer leiders in plaats van commando ’s geven en oplossingen aandragen, leren hoe ze de juiste vragen kunnen stellen, is dit het begin van een grote verandering. Wanneer ze vragen stellen die gericht zijn op de realisatie van het gezamenlijke doel, worden medewerkers aangespoord om de eigen capaciteiten te benutten.

Lees verder

Van data naar wijsheid

Er is een belangrijk onderscheid tussen iets zo goed mogelijk doen (efficiency) en het juiste doen (effectiviteit). Als we zo efficiënt mogelijk de verkeerde dingen doen, is onze service “slechter” geworden. Ergo: het is beter om het juiste verkeerd te doen en het te corrigeren, dan het verkeerde zo goed mogelijk te doen.

Lees verder

Excellent service onderhoud

Om een service onderhoud systeem te ontwikkelen richting perfect is specifieke kennis en begrip nodig. Teams moeten weten hoe het werk ‘werkt’. Voor managers die een systeem willen verbeteren is het stellen van de juiste vragen een vereiste. Vervolgens komt het aan op ‘poten in de klei’ en creatief onderzoek naar oorzaken.

Lees verder

Verbeteren? Leer sturen op outcome

Medewerkers hebben haarfijn in de smiezen wat écht belangrijk is voor management en directie. Zolang er verschil is tussen Ja-zeggen en Ja-doen blijft elke wezenlijke verandering uit. Wat is de oorzaak van dit merkwaardige fenomeen? Wat kunnen managers zelf doen om dit tij te keren?

Lees verder

Klanten snel en eenvoudig helpen

Het is uitermate bevredigend voor teams om klanten beter te helpen. Excellente service levert meer op én kost minder. Wanneer we workflows bestuderen zullen we wetmatigheden ontdekken. Er zijn drie typen workflow die we kunnen verbeteren: Transactie, Case en Project.

Lees verder

Huurders slimmer huisvesten

Voor de teams verhuur en onderhoud van woningcorporatie TBV Wonen is de gezamenlijke opgave: Hoe kunnen we onze huurders slim en snel helpen verhuizen van en naar een nieuwe woning? En hoe kunnen we daar heel goed in worden? Dat is heus niet altijd “rocket-science”. Kijken op de werkvloer is een heel eenvoudige manier.

Lees verder

Praktijkcase: excellent presteren

Het verhuisteam van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken slaagt erin, om aantoonbaar te versnellen, te leren en te verbeteren. Op teamdagen worden de gerealiseerde verbeteringen gepresenteerd, besproken en van feedback voorzien zodat ze kunnen worden doorontwikkeld.

Lees verder

Praktijkcase: Prestatiemetingen voor teams

Het hardnekkige geloof in de ‘heilzame’ werking van traditionele metingen van productie, en in het bijzonder targets is verbazingwekkend. Dit is hét ‘heilige huisje’ van traditioneel management. Financiële- en productietargets worden door hen gezien als het belangrijkste onderdeel van het werk. Terwijl in onderzoek (zie video Dan Pink) keer op keer is aangetoond dat targets niet

Lees verder

SC op Twitter