Wanneer resultaten tegenvallen

Deming was de eerste die stelde dat vooral de werking van het systeem het uiteindelijke resultaat bepaalt. “Ga er maar niet van uit dat mensen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun prestatie.” Zei hij. “Want hun prestaties worden voor 94% bepaald door het systeem waarbinnen zij het werk moeten doen”.

Lees verder

Ontwikkeling van organisaties

De werkelijke organisatie uitdagingen van de toekomst vragen allereerst om duidelijkheid over het doel van de onderneming op langere termijn. Systeemdenkers noemen dit ‘constancy of purpose’. Dit gaat over de vraag: Doen we wel de juiste dingen? Wat is nodig om onze klant optimaal te helpen?

Lees verder

Wat is een systeem?

De systeemaanpak is een methode om het werk van teams, afdelingen of bedrijven te bestuderen als systemen. De naam systeemaanpak is een samenstelling van de woorden: systeem en aanpak. Maar wat bedoelen we nu precies met het begrip systeem? En hoe kunnen we het praktisch gebruiken in organisaties?

Lees verder

Verandering kun je niet plannen

Traditionele veranderplannen komen voort uit ‘het gezond verstand’ van managers en experts. Het idee dat verandering even eenvoudig te managen en te plannen is als het bouwen van een huis is even hardnekkig als onjuist. Ze bestaan uit standaard oplossingen, die men kan kopen zonder zelf iets te veranderen.

Lees verder

Kennis ontwikkelen

De dingen die we dagelijks doen zonder erbij na te denken (impliciete kennis) zijn belangrijker voor ons welzijn en overleven dan de dingen die we bewust nastreven of najagen. Voordat we een weg oprijden kijken we eerst naar links, vervolgens naar rechts. Kennis van organisaties expliciet maken is de taak van een goede consultant.

Lees verder

Think Academy: platform voor systeemdenkers

Wanneer mensen geïnteresseerd zijn in systeemdenken vraag ik ze de video cursus Systems Thinking te bekijken. Deze cursus van iets meer dan 1 uur vraagt geen andere kennis en vaardigheden dan Engels. Ze geeft in 12 lessen een goede introductie van alle basisbegrippen en principes.

Lees verder

Direct weten hoe uw prestaties duurzaam kunnen verbeteren? Doe een workshop!