Verandering kun je niet plannen

Het idee dat verandering even eenvoudig te managen en te plannen is als het bouwen van een huis is even hardnekkig als onjuist. Traditionele veranderplannen komen voort uit ‘het gezond verstand’ van managers en experts. Ze bestaan uit een standaard oplossing, met bijzondere ‘extra ‘s’, die management kan kopen zonder zelf iets te veranderen.

Lees verder

Kennis ontwikkelen

De dingen die we dagelijks doen zonder erbij na te denken (impliciete kennis) zijn belangrijker voor ons welzijn en overleven dan de dingen die we bewust nastreven of najagen. Voordat we een weg oprijden kijken we eerst naar links, vervolgens naar rechts. Kennis van organisaties expliciet maken is de taak van een goede consultant.

Lees verder

Think Academy: platform voor systeemdenkers

Wanneer mensen geïnteresseerd zijn in systeemdenken vraag ik ze de video cursus Systems Thinking te bekijken. Deze cursus van iets meer dan 1 uur vraagt geen andere kennis en vaardigheden dan Engels. Ze geeft in 12 lessen een goede introductie van alle basisbegrippen en principes.

Lees verder

Een systeemprobleem juist formuleren

Wanneer we niet zien wat de oorzaak van een probleem is, komen we niet tot juiste oplossingen. Dit -niet ‘weerstand’ of ‘handelen uit eigen belang’- is wat verandering in complexe systemen zo lastig maakt. Het zorgt voor teams die blijven proberen zaken op de ‘vertrouwde’ manier…

Lees verder

Wat is goed advies

Adviseurs worden er soms van beschuldigd dat ze opdrachtgevers voorzien van oplossingen die zij graag willen horen. Met andere woorden; de adviseur wordt ingehuurd om de “oplossing” te valideren die al is bedacht. De ‘adviseur’ wordt ingezet omdat het beter is om het hem te laten verwoorden of te ‘verkopen’.

Lees verder

Zes criteria voor een gezond ontwerp klimaat

Lang is gedacht dat bouwen en ontwerpen niet of nauwelijks te verenigen zijn. Het ontwerp van organisatiesystemen was daarom meestal voorbehouden aan specialisten. Hoe zou het zijn als professionals zélf het werk beter laten ‘werken’?

Lees verder

Direct weten hoe uw prestaties duurzaam kunnen verbeteren? Doe een workshop!