Een systeemprobleem juist formuleren

Wanneer we niet zien wat de oorzaak van een probleem is, komen we niet tot juiste oplossingen. Dit -niet ‘weerstand’ of ‘handelen uit eigen belang’- is wat verandering in complexe systemen zo lastig maakt. Het zorgt voor teams die blijven proberen zaken op de ‘vertrouwde’ manier…

Lees verder

Wat is goed advies

Adviseurs worden er soms van beschuldigd dat ze opdrachtgevers voorzien van oplossingen die zij graag willen horen. Met andere woorden; de adviseur wordt ingehuurd om de “oplossing” te valideren die al is bedacht. De ‘adviseur’ wordt ingezet omdat het beter is om het hem te laten verwoorden of te ‘verkopen’.

Lees verder

Zes criteria voor een gezond ontwerp klimaat

Lang is gedacht dat bouwen en ontwerpen niet of nauwelijks te verenigen zijn. Het ontwerp van organisatiesystemen was daarom meestal voorbehouden aan specialisten. Hoe zou het zijn als professionals zélf het werk beter laten ‘werken’?

Lees verder

Management of people

Wilt u niet langer tijd verdoen met de 5 % die u niet of nauwelijks kunt beïnvloeden (duwen en trekken aan mensen)? De systeemaanpak leert management en teams hoe ze zélf condities in een systeem kunnen optimaliseren. Ze is in de praktijk getest, in korte tijd te leren en leidt tot verbluffende resultaten.

Lees verder

Leiding geven aan verandering

Wanneer leiders in plaats van commando ’s geven en oplossingen aandragen, leren hoe ze de juiste vragen kunnen stellen, is dit het begin van een grote verandering. Wanneer ze vragen stellen die gericht zijn op de realisatie van het gezamenlijke doel, worden medewerkers aangespoord om de eigen capaciteiten te benutten.

Lees verder

Van data naar wijsheid

Er is een belangrijk onderscheid tussen iets zo goed mogelijk doen (efficiency) en het juiste doen (effectiviteit). Als we zo efficiënt mogelijk de verkeerde dingen doen, is onze service “slechter” geworden. Ergo: het is beter om het juiste verkeerd te doen en het te corrigeren, dan het verkeerde zo goed mogelijk te doen.

Lees verder

Direct weten hoe uw prestaties duurzaam kunnen verbeteren? Doe een workshop!